Значне збільшення вимог до існуючих технологічних процесів та розробка нових процесів з підвищеним навантаженням призводить до необхідності впровадження спеціальних сплавів. Наші спеціальні сплави розроблені для конкретних цілей та застосувань в різноманітних галузях промисловості.